Stories of Psychic Master – Jincan And Talisman

0 Comments

Chuyện Của Ông Thầy Đồng Cốt – Cổ Trùng Và Bùa Chú Hôm nay tôi trổ tài nghệ thuật. Vẽ bùa. Lô bùa trước xài hết rồi. Chủ nhật mà ngồi vẽ tranh thì đúng

Mạc Giao Bí Sử – Chương 3

0 Comments

Đoàn người của họ vừa thoát khỏi cảnh bị sơn tặc truy đuổi. Tuân ngồi hẳn xuống đất bùn mà nghỉ. “Giờ thì ai cũng giống nạn dân chạy nạn thiệt rồi đó.” – A

Untold Urban Legends: Namwon – South Korea

0 Comments

Abandoning An Old Woman In Modern Concept Một người đàn ông lớn tuổi ở thành phố Namwon có 1 mối lo lắng lớn. Ông đã hơn 40 tuổi rồi mà chưa có vợ. Ông ta

Mạc Giao Bí Sử – Chương 2

0 Comments

Một đợt khói từ xa làm đoàn người hỗn loạn. Nhiều người giục phải đi nhanh lên. Cái họ sợ là chiến tranh. Hay băng của bọn giặt cướp mà đông là chúng tấn công

Ngồi Lê Đôi Mách

0 Comments

Chuyện này xảy ra với 1 bà cô có tật nhìn trộm. Không phải là xấu gì nhưng bà ấy không bỏ được cái cố tật này. Đây là chuyện xảy ra với bà ấy.

Anh Hùng Làm Thêm Quỷ Vương – Chương 15

0 Comments

Anh Hùng Nguyền Rủa Toàn Nhân Loại “Thưa đức ngài, đã đến lúc rồi.” Ta lười biếng mở mắt. Ta đang ngồi trên ghế trong phòng bàn tròn. Bênh cạnh ta là các hoàng đế,