College Student Scary Stories- Tầng Lầu Bị Ma Ám

0 Comments

“Nè… nè… khoan… đừng có đi lên tầng 4 đó. Tầng lầu đó bị ma á.” “Hả? Ma? Thôi đi mày ơi. Chuyện tào lao. Ma quỷ gì?” “Thiệt đó. Nhiều người thấy lắm. Bởi