Welcome To Haunted Places – Green Park Inn

0 Comments

(Trong loạt truyện mới Welcome To Haunted Places). Truyện đầu thôi, cứ từ từ. -.-) Dựa trên những câu chuyện có thật. —– Gần tới trưa rồi mà cái xe của Andy đang lái còn