Horror Menu 14: Bánh Phở ‘Tươi’

0 Comments

(Chú Thích: Nhân vật trong truyện không phải người tốt đủ thói xấu, nhậu nhẹt cờ bạc, lười biếng, ngược đãi)

Đây là 1 câu chuyện xảy ra thời bao cấp.

—-

Thẻ:, , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *