Song Sinh Dính Liền

0 Comments

(Chú thích: nữ chính là kẻ xấu.)

Nội dung: Một cô gái trong ngày sinh nhật phát hiện mình là con nuôi. Nhưng còn 1 chuyện khủng khiếp hơn nữa là cô có 1 người em song sinh. Nhưng họ không phải song sinh bình thường mà vốn là 1 cặp song sinh dính liền. Qua lời kể thì em cô đã chết năm trước. Nhưng song sinh dính liền thì không hể tách rời dễ dàng vậy đâu.

—-00—

Thẻ:, ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *