Ở Nhà Một Mình

0 Comments

Tôi nằm lăn qua lăn lại. Sáng rồi. Hình như tới trưa luôn rồi. Tôi thức dậy rồi mà chưa muốn dậy. Tôi với cuốn truyện tranh ở đầu giường rồi mở ra đọc. Thứ