Bạch Cốt Tinh- Quỷ Mặc Da Người

0 Comments

Nội Dung: Một nhóm bạn đi thám hiểm hang động và gặp tai nạn. Trong lúc mất ý thức nam chính thấy 1 cơn ác mộng khủng khiếp. Đá lở và có thứ như 1