Người Mẹ Ma Ở Trong Nhà -Phần 2

0 Comments

Tôi nghe bên tai tiếng con Dung kêu tôi dậy. Tôi trở mình được. Rồi mở choàng mắt ra thấy Dung đứng đó. Tôi bần thần, rụng rời không ngồi lên nổi. Con Dung mở

Người Mẹ Ma Ở Trong Nhà -Phần 1

0 Comments

Con Dung vô nhà tôi mà la hét xong nó đánh vai tôi nói: “Trời ơi. Đây là nhà mày sao trời? Mày… thành hoàng hậu trời. Trời đất ơi. Nhà mày như lâu đài.