Mạc Giao Bí Sử – Chương 2

0 Comments

Một đợt khói từ xa làm đoàn người hỗn loạn. Nhiều người giục phải đi nhanh lên. Cái họ sợ là chiến tranh. Hay băng của bọn giặt cướp mà đông là chúng tấn công

Mặt Trời Trong Giông Bão – Chương 7

0 Comments

Trong Và Ngoài Cuộc Hỗn Loạn Thoáng cái đã đánh lớn. Dân thường thì trốn vào nhà mình khóa chặt cửa. Nhưng có nhiều người dân không trốn mà tham gia. Nhiều thanh niên ăn

Mạc Giao Bí Sử – Giới Thiệu

0 Comments

Tác Giả: Becca Thể Loại: Dã Sử, Chiến Tranh, Quân Sự, Tiểu Thuyết, Bi Kịch Nhà Mạc là triều đại tồn tại vỏn vẹn 66 năm trong lịch sử của nước ta. Bắt đầu bằng