Mạc Giao Bí Sử – Giới Thiệu

0 Comments

Tác Giả: Becca

Thể Loại: Dã Sử, Chiến Tranh, Quân Sự, Tiểu Thuyết, Bi Kịch

Nhà Mạc là triều đại tồn tại vỏn vẹn 66 năm trong lịch sử của nước ta. Bắt đầu bằng việc Mạc Đăng Dung, sau khi dẹp được các bè phái trong cung đình, đã ép vua Lê nhà Hậu Lê nhường ngôi. Mạc Đăng Dung giết vua Lê Cung Hoàng để cướp ngôi mở đầu triều đại nhà Mạc. Nhưng cũng khiến quan lại và dân chúng oán thán không quy phục. Nhà Mạc cầm quyền ở Thăng Long và địa phận từ Ninh Bình ngày nay trở ra. Còn từ Thanh Hóa trở vào là thế lực lấy danh nghĩa gây dựng lại nhà Lê (Còn gọi là Nhà Lê Trung Hưng). Họ Trịnh bắt đầu xuất hiện với danh nghĩa phò tá vua Lê. Công tội của nhà Mạc đều có đủ.

Câu chuyện của chúng ta là về thời Nam Bắc triều này. Nhưng là dưới con mắt 1 cô gái. Hành trình của cô từ khi được họ Trịnh phái đi làm gian tế để tiêu diệt lực lượng của nhà Mạc. Khoảng thời gian cô ở thành Bình Sơn (nay là Ninh Bình) dưới vai trò gian tế. Và cách mà Giao từ 1 gian tế trở thành 1 người đóng vai trò quan trọng trong Mạc triều. Cho đến chuyện tồn vong của Mạc triều cho đến kết thúc của tác phẩm.

Thẻ:, , , , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *