Mạc Giao Bí Sử – Chương 3

0 Comments

Đoàn người của họ vừa thoát khỏi cảnh bị sơn tặc truy đuổi. Tuân ngồi hẳn xuống đất bùn mà nghỉ. “Giờ thì ai cũng giống nạn dân chạy nạn thiệt rồi đó.” – A

Mạc Giao Bí Sử – Chương 2

0 Comments

Một đợt khói từ xa làm đoàn người hỗn loạn. Nhiều người giục phải đi nhanh lên. Cái họ sợ là chiến tranh. Hay băng của bọn giặt cướp mà đông là chúng tấn công

Mạc Giao Bí Sử – Giới Thiệu

0 Comments

Tác Giả: Becca Thể Loại: Dã Sử, Chiến Tranh, Quân Sự, Tiểu Thuyết, Bi Kịch Nhà Mạc là triều đại tồn tại vỏn vẹn 66 năm trong lịch sử của nước ta. Bắt đầu bằng

Mặt Trời Trong Giông Bão-Chương 2

0 Comments

Cậu Bảy Từ Cậu Từ sâm soi bản in thử của nhà in. Bố cậu ta với mấy ông nhà chạy qua chạy lại hỏi cậu ta là được chưa… hay chưa… thế nào, có