Cô Gái Chết Oan

0 Comments

Chú Thích: Truyện trong series mới My Daily Life Ghost Stories. Chuyện ma ‘thường ngày’ thôi. Chuyện này tôi nghe được từ cậu của tôi. Lúc này cậu đã lẩn thẩn rồi. Bị vợ con

Ma Đón Xe

0 Comments

Câu chuyện sau đây tôi cũng chỉ nghe người khác kể lại thôi. Mà cái người này cũng nghe người khác kể lại thôi. Chẳng biết có nên tin mấy chuyện kiểu này không. Nó

Đứa Bé Hay Khóc

0 Comments

Truyện trong series mới My Daily Life Ghost Stories. Chuyện ma ‘thường ngày’  — Câu chuyện dưới đây tôi được 1 chị giúp việc cho nhà tôi kể lại. Lúc đó tôi còn nhỏ mà

Người Hàng Xóm Đi Xe Đạp

0 Comments

Chú Thích: Truyện trong series mới My Daily Life Ghost Stories. Chuyện ma ‘thường ngày’ thôi. Dựa trên chuyện có thật… Chuyện này xảy ra lâu rồi, lúc tôi còn nhỏ. Tôi không còn nhớ