Mạc Giao Bí Sử – Chương 4

0 Comments

Họ cuối cùng cũng tới được 1 cái chợ vùng núi. Nói là chợ chứ chủ yếu để mấy người dân tộc trao đổi hàng hóa lẻ tẻ, chứ không phải các khu chợ trong

Mặt Trời Trong Giông Bão – Chương 8

0 Comments

Bạo Phá Vòng Vây Nguyên với Từ thấy mình được cứu rồi. Cả 2 ngạc nhiên lắm. Nhất là NGuyên. Anh từ nhỏ sống trong nhung lụa, rồi sang Pháp học. Chưa hề thấy cảnh

Mạc Giao Bí Sử – Chương 3

0 Comments

Đoàn người của họ vừa thoát khỏi cảnh bị sơn tặc truy đuổi. Tuân ngồi hẳn xuống đất bùn mà nghỉ. “Giờ thì ai cũng giống nạn dân chạy nạn thiệt rồi đó.” – A

Mạc Giao Bí Sử – Chương 2

0 Comments

Một đợt khói từ xa làm đoàn người hỗn loạn. Nhiều người giục phải đi nhanh lên. Cái họ sợ là chiến tranh. Hay băng của bọn giặt cướp mà đông là chúng tấn công