Ngôi Miếu Giữa Đường – Phần 2

0 Comments

Đi được 1 đoạn thì mưa rơi lộp độp xuống nặng hạt làm chúng tôi tối tăm mặt mũi. Quốc cỡi áo che mưa cho tôi kêu to: “Cẩn thận kẻo ngã. Hướng này.” Cây

Bệnh Nhân Tâm Thần

0 Comments

Hôm nay lại có nhiều bệnh nhân làm loạn. Người thì chạy ra ngoài cỡi hết đồ. Người thì đòi nhảy lầu tự tử. Giờ sáng là họ ngồi đầy ra hành lang. Còn giờ

Stories of Psychic Master – The Failed Ritual

0 Comments

Lễ Cầu Siêu Thất Bại Hừm… Phải mau tính cách gì chứ bằng không… Vợ con tôi về tay thằng giám đốc siêu mẫu đó hết. Mà cậu Lâm đâu rồi? Tôi kêu cẩu qua

Stories of Psychic Master – The Curse of Angel

0 Comments

Chuyện Của Ông Thầy Đồng Cốt 4- Lời Nguyền Của Thiên Thần Trời đất ơi. Chúa ơi… Đang đi nhà thờ… Mới ra lễ cái có hai đứa nào đó sà tới đặt hàng bảo